• tursab
  • Last Minute Rezervation

Bordubet Transfers

Transfer :Dalaman Havaliamani (DLM) Bordubet Transfer

Mesafe: 121 KM.

Transfer Süresi: 133 DK

Özel taksi:160 TL -------Vip 185 TL------Mini Bus 213 TL